Fit Voelen! Fit Zijn! Fit Leven!

Sportmassage

Sportmassage wordt toegepast om vermoeidheidsverschijnselen, die het directe gevolg zijn van een lichamelijke inspanning, terug te dringen. De afvalstoffen die vermoeidheidsverschijnselen, pijn of kramp veroorzaken worden uit de spieren gemasseerd.
De stofwisseling en doorbloeding worden hierdoor geactiveerd, gestimuleerd en positief beïnvloed. Hierdoor herstelt men sneller en kan men weer sneller een bepaalde inspanning leveren.Sportmassage wordt ook gebruikt om spieren voo
r een sportprestatie of inspanning te activeren, als onderdeel van de warming up.  Een ander effect, bij vrijwel iedere vorm van massage, is ook de psychische en lichamelijke ontspanning.
Naast het ontspannen gevoel dat dit geeft, zal ook dit effect het lichaam sneller laten herstellen.

Sport en verrichtingen in het dagelijks leven hebben vaak dezelfde invloed op ons lichaam, daarom is (sport)massage zeker ook voor niet-sporters erg zinvol.

Onze gediplomeerde sportmasseur is lid van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)