Fit Voelen! Fit Zijn! Fit Leven!

Running Therapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’ ten behoeve van mensen met een depressie of andere psychische klachten.

Wat daar precies therapeutisch aan is, en wat verstaan wordt onder een ‘rustige duurloop’? Laat je informeren in de winkel over de mogelijkheden. In veel gevallen kan runningtherapie onderdeel van een multidisciplinaire behandeling waarin ook pillen en/of psychotherapie een plek hebben.

Runningtherapie is vooral een complementaire behandeling, wat wil zeggen dat het als aanvulling op andere interventies kan worden gebruikt.

Voor welke aandoeningen kan runningtherapie worden ingezet?

Runningtherapie wordt vooral in verband gebracht met depressie. Dat betekent echter niet dat runningtherapie uitsluitend toepasbaar is bij de behandeling van depressies. Integendeel: er is vrijwel geen psychische stoornis te bedenken waarbij bewegen in het algemeen en hardlopen in het bijzonder, geen nuttige bijdrage kan leveren aan de behandeling. Enkele indicatiegebieden zijn:

Aandoeningen

* Stemmingsstoornissen
* Angststoornissen
* Somatoforme stoornissen
* Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
* Persoonlijkheidsstoornissen

Klachten

* Aspecifieke lichamelijke klachten
* Stress
* Vermoeidheid
* Slaapproblemen
* Agressie / impulsiviteit
* Middelenmisbruik
* Hyperactiviteit
* Seksuele problemen


Onze runningtherapeuten zijn aangesloten bij de Stichting Running Therapie Nederland.

De kosten voor runningtherapie worden door sommige ziektekosten-verzekeraars gedeeltelijk vergoed als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten.

In sommige gevallen worden de kosten vergoed door het UWV.